Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Huud 11 : 40

40. Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur [718] telah memancarkan air, Kami berfirman: ”Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.” Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. [718] Yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan.

Baca Surat » Huud »

www.m-edukasi.web.id blog guru