Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Yunus 10 : 10

10. Do'a [671] mereka di dalamnya ialah: ”Subhanakallahumma” [672], dan salam penghormatan mereka ialah: ”Salam” [673]. Dan penutup do'a mereka ialah: ”Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin [674]. [671] Maksudnya: puja dan puji mereka kepada Allah. [672] Artinya: Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami. [673] Artinya: sejahtera dari segala bencana [674] Artinya: segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Baca Surat » Yunus »

www.m-edukasi.web.id blog guru