Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Huud 11 : 1

1. Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci [707], yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, [707] Maksudnya: diperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai ketauhidan, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain.

Baca Surat » Huud »

www.m-edukasi.web.id blog guru