Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Al Baqarah 2 : 263

263. Perkataan yang baik dan pemberian ma'af [167] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. [167] ”Perkataan yang baik” maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud ”pemberian ma'af” ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

Baca Surat » Al Baqarah »

www.m-edukasi.web.id blog guru