Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Saba' 34 : 43

43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, me- reka berkata: ”Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu”, dan mereka berkata: ”(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja”. Dan orang-orang kafir berkata terhadap ke- benaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: ”Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

Baca Surat » Saba' »

www.m-edukasi.web.id blog guru