Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Al Ahzab 33 : 69

69. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Baca Surat » Al Ahzab »

www.m-edukasi.web.id blog guru