Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Al 'Ankabuut 29 : 68

68. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak [1160] tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? [1160] Maksudnya: mendustakan kenabian Nabi Muhammad s.a.w.

Baca Surat » Al 'Ankabuut »

www.m-edukasi.web.id blog guru