Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Al Anbiyaa' 21 : 105

105. Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur [974] sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh. [974]. Yang dimaksud dengan ”Zabur” di sini ialah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi-Nya. Sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s. dengan demikian ”Adz Dzikr” artinya adalah kitab Taurat.

Baca Surat » Al Anbiyaa' »

www.m-edukasi.web.id blog guru