Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Al 'Ankabuut 29 : 40

40. Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Baca Surat » Al 'Ankabuut »

www.m-edukasi.web.id blog guru