Username
Password
security image
YM Sumarwan
al-quran-on-line-yayasan-adlin-murni

Quran Surat Yunus 10 : 20

20. Dan mereka berkata: ”Mepada tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu keterangan (mu'jizat) dari Tuhannya?” Maka katakanlah: ”Sesungguhnya yang ghaib itu [682] kepunyaan Allah, sebab itu tunggu (sajalah) olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang manunggu. [682] Yang dimaksud dengan ”yang ghaib” di sini ialah mu'jizat.

Baca Surat » Yunus »

www.m-edukasi.web.id blog guru